Portreadu'r Gwrthryfel

Portreadu'r Gwrthryfel

David Osmond & Ray Stroud

£10.00 (including UK p+p)

Dyma gatalog lliw llawn o arddangosfa wedi’i churadu gan Ray Stroud a David Osmond mewn partneriaeth ag Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd. Mae Portreadu'r Gwrthryfel yn darlunio Gwrthryfel y Siartwyr Casnewydd ym 1839 fel y’i daliwyd gan artistiaid o’r gorffennol a’r presennol, gan archwilio’r olygfa gyfoes, portreadau a choffau, gan ddwyn ynghyd waith o gasgliad celf trawiadol y Siartwyr ynghyd â benthyciadau ac atgynyrchiadau sylweddol. Mae pob llun a welir yn yr arddangosfa yn cael ei atgynhyrchu yn y catalog, gyda manylion llawn a thestun cefndir esboniadol ym mhob achos.

Dyma gatalog lliw llawn o arddangosfa wedi’i churadu gan Ray Stroud a David Osmond mewn partneriaeth ag Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd. Mae Portreadu'r Gwrthryfel yn darlunio Gwrthryfel y Siartwyr Casnewydd ym 1839 fel y’i daliwyd gan artistiaid o’r gorffennol a’r presennol, gan archwilio’r olygfa gyfoes, portreadau a choffau, gan ddwyn ynghyd waith o gasgliad celf trawiadol y Siartwyr ynghyd â benthyciadau ac atgynyrchiadau sylweddol. Mae pob llun a welir yn yr arddangosfa yn cael ei atgynhyrchu yn y catalog, gyda manylion llawn a thestun cefndir esboniadol ym mhob achos.

English Version available

38 tudalen.

£10.00 (gan cynnwys UK p+p)

Read More

Book Details

Pages

38

Publication Date:

13/10.2023

ISBN 10

1-9196448-2-0

ISBN 13

978-1-9196448-2-0

Our Latest Publications

Representing the Rising

David Osmond & Ray Stroud

Portreadu'r Gwrthryfel

David Osmond & Ray Stroud

Voices for the Vote

R.M. Waycott, L. James, E. Hwyel